SuperMikro Domaći,Regionalni,Vodeći Provajder

u sferi serverskih tehnologija

Kompanija Green Computing

Kompanija SuperMikro

Vodeći domaći i regionalni provajder u sferi serverskih tehnologija

Kroz dugogodišnju praksu, specijalizovali smo se u integraciji serverskih platformi za najrazličitije namene, u oblastima kao što su civilna i vojna industrija, zatim bezbednosne, akademske i naučne institucije, e-uprava, mobilni operateri, bankarstvo, saobraćaj, distributeri i emiteri digitalnih sadržaja, kao i mnogi drugi.

Tokom godina smo uspeli da nadmašimo domaće i regionalne konkurente u pogledu kvaliteta integrisanog hardvera, u brzini prilagođavanja potrebama klijenata, u dostupnosti i ukupnoj poslovnoj efikasnosti, u brzini isporuke i u pružanju 24/7 korisničke podrške, pritom obezbeđujući bogat asortiman pratećeg hardvera.

High-End serverske platforme iz naše ponude, dostupne su i u “Building Block” modularnom formatu, kao inter-operabilne komponente, pogodne za integraciju u okviru “zelenih”, energetski efikasnih i optimizovanih serverskih sistema za potrebe kritičnih misija i najzahtevnijih klijenata.

Portfolio kompanije Supermikro smo u poslednjih nekoliko godina dodatno proširili proizvodima i uslugama u oblasti informacione bezbednosti i distribucije profesionalnog aplikativnog softvera.

Naši poslovni partneri i profesionalni odnosi koje međusobno razvijamo, predstavljaju najvažnije vrednosti u izgradnji korporativne kulture i perspektive koju stvaramo i kojoj stremimo, a sve u cilju dostizanja optimalnog informacionog okruženja za potrebe šire društvene zajednice.

Izuzetno važna komponenta korporativne kulture za koju smo se opredelili su zelene, odnosno čiste tehnologije, u okviru naše posvećenosti ideji o borbi za očuvanja životne sredine i zaštite planete.

Serverska SuperMikro rešenja

Preduzeće SUPERMIKRO d.o.o

Supermicro je danas vodeći proizvođač i globalni lider u domenu serverskih tehnologija, čije proizvode implementiraju gotovo svi mainstream proizvođači i pružaoci usluga iz ove oblasti.

Preduzeće SUPERMIKRO d.o.o. je prva kompanija u regionu centralne i jugoistočne Evrope koja je zvanično započela saradnju sa ovom američkom korporacijom, na distributerskoj osnovi, još davne 1996. godine. Supermikro d.o.o. je kompanija sa nesporno najdužim kontinuitetom u saradnji sa matičnim principalom Supermicro Inc., u celom regionu, koja neprekidno traje već više od dve decenije. Tokom ove saradnje, Supermikro d.o.o. je uspeo da stvori stručan, konzistentan i operativno uigran tim, koji je tokom proteklih decenija bio u stanju da rešava i najkompleksnije probleme iz ove oblasti, te da svojim nespornim doprinosom utiče i na konkretne razvojne aspekte kod principala.

Supermikro tim se pretežno bavi integracijom Supermicro platformi, i to u skoro svim formatima matične kompanije. Osim klasičnih servera u ponudi su specijalizovane platforme za AI, VR, IoT i storage tehnologije, backup jedinice, video-editing i GPU superkompjuteri, 5G Edge Serveri i komunikacioni hardver, kao i dodatna mrežna i druga oprema i periferije iz bogatog pratećeg programa Supermicro Inc. Kao takva, kompanija Supermikro d.o.o. jedina na ovim prostorima poseduje sve neophodne evropske, svetske i lokalne sertifikate izdate od strane principala, za obavljenje poslova iz ove oblasti.

Supermikro d.o.o. osim za potrebe distribucije i sistem-integracije u okviru Supermicro Inc. portfolija takođe i za potrebe implementacije najspecifičnijih projekata od strane brojnih klijenata širom regiona, poseduje i najveći lager u regionu, kako gotovih, odnosno bare-bone servera, serverske opreme i komponenata tako i komplementarne opreme i pratećih proizvoda.

Imajući u vidu pomenute resurse, servisni tim kompanije Supermikro - Beograd, u stanju je da pruži maksimalno brz servisni odziv, zamenu uređaja, kao i ostale usluge iz domena korisničke podrške, bez premca u regionu.

Sign In