SuperMikro 5G,Edge,IOT,AI

5G rešenja, Edge serveri, internet of things

Supermicro 5G / Edge / IOT / AI

Civilna i vojna industrija, bezbednosne, akademske i naučne institucije, e-uprava, mobilni operateri, bankarstvo, saobraćaj, distributeri i emiteri digitalnih sadržaja...