SAP Rešenja

Standardizovan, visoko optimizovan i lak za integraciju

Supermikro SAP Tehnologija

Vaš posao iziskuje da u realnom vremenu pristupite i analizirate velike količine podataka koji su vam potrebni. Koristeći Supermicro Solutions za SAP HANA® možete da pokrenete izuzetno naprednu analitiku uz brze transakcije, kako bi dobili tačne i ažurne odgovore dok utvrđujete punu vrednost vaših podataka.

Smatra se da rešenja Supermicro SAP HANA podržavaju vašu organizaciju u optimizaciji vašeg SAP® poslovanja i omogućavaju vam da se uskladite sa SAP-ovim tehnološkim planom.

• Pojedinačni sistem sa velikom memorijskom konfiguracijom i do 24 TB za praćenje rasta količine podataka
• Jednostavna primena u svrhu podrške visokoj dostupnosti baze podataka SAP HANA (HA) i brz oporavak od katastrofa (DR)
• Uređaj SAP HANA, napravljen na osnovu dobro definisanih hardverskih specifikacija
• Primena kotrolisane integracije data centra (TDI) u cilju smanjenja hardverskih i operativnih troškova

Supermicro Solutions za SAP HANA®

Uređaj HAA I TDI

Prestižni Supermicro sistemi u rasponu 2 do 8 procesora

HCI rešenje

Supermicro rešenje podržano od VMware vSphere & vSAN

SAP Business One®, za SAP HANA

Supermicro ima savršen SAP HANA uređaj za B1