SuperMikro AI,Deep Learning Rešenja

Veštačka inteligencija i Deep Learning tehnologija

Supermicro Deep Learning Tehnologija

Duboko učenje, podskup veštačke inteligencije (AI) i mašinskog učenja (ML), najsavremenija je procedura u računarskim naukama koja implementira višeslojne veštačke neuronske mreže za realizaciju zadataka koji su suviše složeni za klasičo programiranje. Na primer, Google mape obrađuju milione tačaka i podataka svakog dana da bi pronašle optimalnu rutu za putovanje ili predvidele vreme dolaska na željeno odredište. Duboko učenje se sastoji iz dva dela - obuke i zaključivanja. Deo Deep Learning obuke uključuje obradu što veće količine relevatnnih podataka kako bi neuronska mreža samostalno „naučila“ odgovarajuću funkciju i shodno tome se modifikovala, kako bi bila u stanju da ispunjava zadatke poput prepoznavanja slike, govora itd. Deo zaključivanja odnosi se na proces uzimanje tako izgrađenog modela i njegovo korišćenje za donošenje korisnih predviđanja i odluka. I trening i zaključivanje zahtevaju ogromne količine računarske snage kako bi se postigla željena tačnost i preciznost.

Supermicro rešenje nudi prilagođenu instalaciju Deep Learning procesa, tako da krajnji korisnik može direktno započeti sa primenom Deep Learning projekata bez ikakvog GPU programiranja. Ovo rešenje pruža prilagođenu instalaciju Deep Learning procesa, uključujući TensorFlow, Caffe2, MxNet, Chainer, Microsoft Cognitive Toolkit, kao i mnnoge druge.

Predosti rešenja Supermicro AI & Deep Learning

Pogoske jedinice za računarske operacije


Supermicro AI & Deep Learning klaster pokreću Supermicro SuperServer® sistemi velike gustine koji predstavljaju kompaktne pogonske jedinice za računarske operacije. Klaster sadrži najnovije grafičke procesore Supermikro partnera NVIDIA. Svaki računski čvor koristi NVIDIA® Tesla® V100 GPU

Paralelni računarski procesi velike gustine


Do 32 GPU-a sa do 1TB GPU memorije za maksimalne računske performanse paralelelizacije, što rezultira smanjenim vremenom za proces Deep Learning obuke

Povećan propusni opseg sa NVLink-om


Korišćenjem NVLink™, omogućava se brža GPU-GPU komunikacija, što dodatno poboljšava ukupne performanse sistema pod velikim opterećenjima Deep Learning procesa.

Brža procesorska obrada sa Tensor jezgrom


NVIDIA Tesla V100 grafički procesori koriste Tensor Core arhitekturu. Tensor jezgra sadrže Deep Learning podršku i mogu isporučiti do 125 Tensor TFLOPSa za programe obuke i zaključivanja

Proširiv
Dizajn


Skalirana arhitektura sa 100G IB EDR materijalom, izuzetno skalabilna za potrebe budućeg rasta.

Rapid Flash Xtreme (RFX)
All-flash, NVMe skladište visokih performansi

RFX je kompletni vrhunski sistem za skladištenje podataka, razvijen i potpuno testiran za AI i Deep Learning aplikacije koje upošljavaju Supermicro BigTwin™ zajedno sa VekaIO paralelnim sistemom arhiviranja.