VmWare

Supermicro® Rešenja integrisana sa VMware vSAN

Supermicro VMware Rešenja

Supermicro vSAN ReadyNode ™ fokusiran je na što bržu primenu VMware vSAN-a, hiperkonvergentnih rešenja. vSAN pruža mogućnost obezbeđivanja i upravljanja računskim, mrežnim i skladišnim resursima iz jednog centra za upravljanje. Udružen sa VMware-om, Supermicro nudi alternativu tradicionalnoj infrastrukturi za virtuelizaciju zasnovanu na SAN Fibre Channel, koja je poznata po svojoj složenosti i izazovima u pogledu interoperabilnosti. Ciljajući razna polja primene, sa prosečnim proizvodnim radnim opterećenjima i virtuelizovanoj DeskTop infrastrukturi (VDI),sa isključivom upotrebom fleša, Supermicro vSAN ReadyNode ™ uvodi poseban nivo skladištenja, visokih performansi, optimizovan za virtuelna korporativna okruženja, koji je jednostavan, fleksibilan i efikasan, čime se smanjuju ukupni troškovi eksploatacije. Predstavlja savršeno rešenje za preduzeća sa visokin stepeom automatizacije, kao i za mala i srednja preduzeća, za njihov efikasan rast i upravljanje virtuelizovanom infrastrukturom uz maksimalan povraćaj ulaganja.

vSAN ReadyNode je unapred konfigurisana hardverska struktura jednog ili više nodova za upotrebu sa vSAN. Konfiguracija ReadyNode uključuje određeni tip i količinu CPU, memorije, Flash-a, HDD-a i IO Controller uređaja unutar svakog servera. Svaki vSAN ReadyNode klasifikovan je pomoću konfiguracionog profila ReadyNode. Definisani profili ReadyNode podrazumevaju:

Hibridne ReadyNode Profile*

HY-8 Serije: Do 100 VMs po nodu
HY-6 Serije: Do 50 VMs po nodu
HY-4 Serije: Do 30 VMs po nodu
HY-2 Serije: Do 20 VMs po nodu

Fleš ReadyNode Profili*

AF-8 Series: Do 120 VMs po nodu
AF-6 Series: Do 60 VMs po nodu
AF-4 Series: Do 30 VMs po nodu

Svaki konfiguracioni profil pruža različit odnos cena/performanse, ciljajući različita polja primene. Svaki profil pretpostavlja određeni broj virtuelnih mašina po nodu, imajući u vidu prosečnu veličinu profila virtuelnih mašina. Tolerancija grešaka ugrađena je u rešenje sa replikacijom podataka između nodova i tehnologijom klastera. Flash i čvrsti diskovi su besprekorno integrisani kako bi se postigla najbolja ravnoteža u pogledu performansai i kapaciteta.

Poboljšanja

• Osnovni paket - Supermicro vSAN ReadyNode ™ dolazi sa odgovarajućim licencama za vSphere i vSAN. Sektori proizvodnje i servisa kompanije Supermicro obezbeđuju neophodnu podršku korisnicima radi pojednostavljenja procesa inicijalnog podešavanja.

• Izuzetno jednostavan Storage - vSAN se neometano integriše sa vSphere platformom za potrebe skladištenja. Održavanje i upravljanje skladištem je trivijalo. vSAN automatski obnavlja i uravnotežuje skladištenje kako bi uskladio i održao kvalitet usluge i resurse za skladištenje.

• Niži TCO i do 50% - vSAN omogućava postepeno uvećanje skladišnog okruženje radi skladišnog proširivanja, istovremeno eliminišući prekomerne rezerve.

• Visoke performanse - vSAN na strani servera poseduje integrisani fleš za keširanja čitanje/pisanje procesa, obezbeđujući manje kašnjenje i veću brzinu od eksternih fleš uređaja. Kao rezultat toga, VM i aplikacije imaju najoptimizovaniji I/O put podataka radi maksimalne podrške korisničkim zahtevima.

• Tolerancija grešaka - vSAN koristi distribuirani RAID i cache-mirroring kako bi osigurao očuvanje podataka u slučaju kvara na disku, hostu ili mreži. U kombinaciji sa tradicioalnim kvalitetom i pouzdanošću Supermicro proizvoda, to pomaže poboljšanju efikasnosti i ukupnog rada sistema kao i osiguranju kontinuiteta u poslovanju.

Data Storage Rešenja

Super storage Solutions