SuperMikro Skladištenje Podataka

Super Storage Rešenja

Supermicro Super Storage Rešenja

Visoko optimizovana rešenja za obradu i skladištenje podataka, serverske farme i Data Centre. Beskompromisni Supermicro “Super Storage” sistemi pružaju širok izbor varijanti i rešenja u domenu skladištenja podataka, od modula za agresivnu ekspanziju već postojećih skladišnih struktura do nivoa maksimalno optimizovanih autonomnih Sistema sa minimalnim vremenom odziva.

U “Super Storage” sisteme su integrisane najnovije tehnologije, rešenja i podrška iz ove oblasti koji omogućavaju ogromne pogodnosti u radu sa Virtuelnim Skladištima Podataka, Deduplikacijjom i Replikacijom istih za potrebe kontinuiteta procesa u poslovanju, zatim varijeteti Virtuelnih Biblioteka i Intenzivnih CPU Operacija na uskladištenim podacima.

Data Storage Rešenja

Super storage Solutions