Canonical®

Canonical OpenStack klaud platforme

SuperMikro Canonical®

Supermicro® Sveobuhvatno sertifikovano rešenje za Canonical OpenStack klaud platforme

Canonical OpenStack pruža najjednostavniji način za dizajniranje, primenu, upravljanje, skaliranje i nadogradnju OpenStack oblaka. Zahvaljujući partnerskom odnosu sa Canonical-om, Supermikro omogućava korisnicima “OpenStack” servise na Ubuntuu. Na taj način korisnicima je obezbeđeno izuzetno jednostavno pristupanje i obavljanje svih poslova u domenu postavljanja, dizajniranja, upravljanja, skaliranja i unapređivanja ove veoma popularne klaud platforme.

Prednosti:

• Proverena referentna arhitektura
• Sertifikovane komponente
• Proširivost – sa jednog na veči broj rekova
• Najštedljiviji serveri za potrebe klauda, Green++, višestruke uštede po svakom serveru
• Postizanje vrhunskih performansi uz najmanje troškova/W/Eur/m2
• Potpuno profesionalizovan korisnički model, uz raspoloživu stručnu pomoć i usluge

Korporativna podrška:

• Usluge interaktivnog razvoja i dizajna oblaka u skladu sa korisničkim specifikacijama i predviđenim uslovima eksploatacije, infrastrukturom i izborom neophodnih servisa.
• Bootstack servis u smislu preuzimanja potpune odgovornosti za postavljanje, upravljanje, nadgledanje i 24/7 dostupnost postavljenog oblaka.
• Proces kontrole prenosa za potrebe potpunog preuzimanja kontrole rada oblaka u svrhu njegove neometane funkcionalne primopredaje i obuke za rad na njemu.